چمن مصنوعی – فروش اینترنتی چمن مصنوعی

اطلاعات پروژه

ارتفاع:25
الیاف:نازک ساده

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل صدف


چمن مصنوعی مدل صدفویژگی های مثبت مدل صدف برای این کاربری:

1- رنگ سبز بسیار زیبا


ویژگی های منفی مدل صدف برای این کاربری:

1-به دلیل نبود فیلر (بافت دوم) در تردد دچار کوبیدگی می گردد.

 

چمن مصنوعی بین سنگ تهرانپارس

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

چمن مصنوعی بین سنگ تهرانپارس


توضیحات:

استفاده از چمن مصنوعی در رمپ خودرویی پروژه ی چمن مصنوعی بین سنگ تهران پارس نکات قبل توجهی دارد که ‏عبارتند از:

‏۱- استفاده از نور چراغ در بخش مرکزی که موجب زیبای این بخش در تاریکی شب خواهد شد.‏
‏۲- عدم استفاده از چمن مصنوعی در مسیر حرکت خودرو که موجب افزایش طول عمر و حفظ زیبایی چمن پروژه ‏خواهد شد.‏

‏۳- استفاده از چمن مصنوعی تک بافت تأثیر گذاری رنگ چمن را افزایش داده است. ‏