اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل رویال ۱۷

ویژگی های مثبت مدل رویال ۱۷ برای این کاربری:

۱-ساختار دو بافت

۲-الیاف با کیفیت تیولون هلند ‏

۳-تراکم نسبتا بالا و قابلیت شست و شو آسان


ارتفاع چمن: ۱۷ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده+ مجعد

کافه فضای باز شهر کتاب

پروژه چمن مصنوعی کافه فضای باز شهر کتاب توسط جناب آقای راستین به گروه چمنزار واگذار شد. ‏ ‏اولویت هایی که در این پروژه باید به آن توجه میشد؛تردد بالا و قابلیت شست و شوی چمن ‏مصنوعی بود.

گروه چمنزار مدل رویال ۱۷ را به دلیل ساختار دو بافت و ارتفاع الیاف نسبتاً پایین به جناب آقای راستین ‏پیشنهاد نمود. برای ترفیع بیشتر لازم به ذکر است چمن مصنوعی مدل رویال ۱۷ به دلیل دو بافت ‏بودن، در برابر تردد بالای یک کافه مقاوم است. همچنین به دلیل تراکم بالا و ارتفاع کم الیاف، آشغال ‏گیری بسیار پایین و قابلیت شست و شوی آسان دارد.‏

پروژه چمن مصنوعی کافه فضای باز شهر کتاب توسط جناب آقای راستین به گروه چمنزار واگذار شد. ‏ ‏اولویت هایی که در این پروژه باید به آن توجه میشد؛تردد بالا و قابلیت شست و شوی چمن ‏مصنوعی بود. گروه چمنزار مدل رویال ۱۷ را به دلیل ساختار دو بافت و ارتفاع الیاف نسبتاً پایین به