اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

ماهونیا ملانژ ۱۵ میل

ویژگی ها

الیاف لطیف

ارتفاع چمن:  ۱۵ میلی متر

 

چمن مصنوعی افرا

چمن مصنوعی زمین بازی ویلای شخصی جناب آقای تمهیدی آخرین اجرای گروه چمنزار در واپسین ساعات سال ۹۶ بود چمنی که برای اجرا در این پروژه پیشنهاد دادیم و مورد تائید کارفرما قرار گرفت ماهونیا ملانژ ۱۵ میل نام داشت که دارای ساختاری دو منظوره بود. دومنظوره بودن چمن مصنوعی یعنی برآوردن کردن بیشترین انتظارات مخاطبان این محصول در کاربری های فضای سبز که بهره بری ورزشی نیز دارند.

شماره تماس با شرکت چمنزار

هم‌اکنون چمن اجراشده در این ویلای شخصی هم کاربری ورزشی دارد و هم به افزایش فضای سبز مجموعه کمک کرده‌است.

چمن مصنوعی زمین بازی ویلای شخصی جناب آقای تمهیدی آخرین اجرای گروه چمنزار در واپسین ساعات سال ۹۶ بود چمنی که برای اجرا در این پروژه پیشنهاد دادیم و مورد تائید کارفرما قرار گرفت ماهونیا ملانژ ۱۵ میل نام داشت که دارای ساختاری دو منظوره بود. دومنظوره بودن چمن مصنوعی یعنی برآوردن کردن بیشترین انتظارات