اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل افرا

ویژگی های مثبت مدل افرا برای این کاربری:

۱-الیاف لطیف


ارتفاع چمن: ۲۰ میلی متر

الیاف چمن: نیم لوزی-بیضی(سه وجهی)

چمن مصنوعی افرا

چمن مصنوعی زمین بازی ویلای شخصی جناب آقای تمهیدی آخرین اجرای گروه چمنزار در واپسین ساعات سال ۹۶ بود چمنی که برای اجرا در این پروژه پیشنهاد دادیم و مورد تائید کارفرما قرار گرفت چمن افرا نام داشت که دارای ساختاری دو منظوره بود. دومنظوره بودن چمن مصنوعی یعنی برآوردن کردن بیشترین انتظارات مخاطبان این محصول در کاربری های فضای سبز که بهره بری ورزشی نیز دارند.

شماره تماس با شرکت چمنزار

هم‌اکنون چمن اجراشده در این ویلای شخصی هم کاربری ورزشی دارد و هم به افزایش فضای سبز مجموعه کمک کرده‌است.

چمن مصنوعی زمین بازی ویلای شخصی جناب آقای تمهیدی آخرین اجرای گروه چمنزار در واپسین ساعات سال ۹۶ بود چمنی که برای اجرا در این پروژه پیشنهاد دادیم و مورد تائید کارفرما قرار گرفت چمن افرا نام داشت که دارای ساختاری دو منظوره بود. دومنظوره بودن چمن مصنوعی یعنی برآوردن کردن بیشترین انتظارات مخاطبان این […]