اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل سیلک ۲۵

ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری:

۱-استاندار uv برای استفاده در آب و هوای گرم

۲-زیبایی ظاهری بسیار بالا

۳- ظاهر بسیار طبیعی


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: تخت با آوند مرکزی

چمن مصنوعی مدل سیلک25

پروژه چمن مصنوعی اجرایی شرکت رویال گرس

شماره تماس با شرکت چمنزار

این پروژه متعلق به گروه رویال گرس می باشد و تنها برای آشنایی شما کاربران عزیز با این نوع پروژه بر روی وب سایت بارگذاری می شده است.
یادآور می شویم این تصاویر با کسب اجازه از گروه رویال چمن به نمایش گذاشته شده است.

پروژه چمن مصنوعی اجرایی شرکت رویال گرس این پروژه متعلق به گروه رویال گرس می باشد و تنها برای آشنایی شما کاربران عزیز با این نوع پروژه بر روی وب سایت بارگذاری می شده است. یادآور می شویم این تصاویر با کسب اجازه از گروه رویال چمن به نمایش گذاشته شده است.