اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل رینبو

ویژگی های مثبت مدل رینبو برای این کاربری:

۱-ارتفاع الیاف ‏mm ‎‏۳۰ ‏

۲- بکینگ (لایه زیرین) مقاوم به ویژه در رمپ پارکینگ

۳- استفاده از الیاف تنکاته هلند با دیتکس بالا

پروژه بین سنگ عبدالوهاب


ارتفاع چمن: ۳۰ میلی متر

الیاف چمن: نیم بیضی