اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل صحرا

ویژگی های مثبت مدل صحرا برای این کاربری:

۱-‏‏ ضربه پذیری بسیار مناسب مدل صحرا

۲- دوام و طول عمر بالای این محصول

چمن مصنوعی مدل صحرا

چمن ورزشی در ویلای شخصی

چمن مصنوعی ورزشی چند منظوره می‌توانند فضای بیرونی ویلای تفریحی شما را به سمت ورزشی شدن ببرند تا همه چیز برای یک آخر هفته هیجان انگیز و سلامت و فراهم باشد. چمن‌های مصنوعی ورزشی چند منظوره این امکان را می‌دهند که ما برای انجام بازی‌هایی چون فوتبال، والیبال و تنیس یک سطح همیشه آماده ایمن و بدون نیاز به نگهداری داشته باشیم.

چمن ورزشی در ویلای شخصی چمن مصنوعی ورزشی چند منظوره می‌توانند فضای بیرونی ویلای تفریحی شما را به سمت ورزشی شدن ببرند تا همه چیز برای یک آخر هفته هیجان انگیز و سلامت و فراهم باشد. چمن‌های مصنوعی ورزشی چند منظوره این امکان را می‌دهند که ما برای انجام بازی‌هایی چون فوتبال، والیبال و تنیس