اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مدل صدف

ویژگی های مثبت مدل صدف برای این کاربری:

۱-استفاده از الیاف تک رنگ سبز

چمن مصنوعی مدل صدف


ارتفاع چمن: ۲۰ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

اجرای چمن بین سنگ نیاوران

همانطور که در عکس مشاهده می کنید، در این پروژه از چمن مصنوعی مدل صدف برای فضای بین سنگ استفاده شده است. این چمن یک چمن مصنوعی تک رنگ است که ترکیب آن با سنگ بسیار زیبا می شود و چشم هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند. نورپردازی که در این پروژه به کار رفته است، جلوه خاصی را به چمن مصنوعی بخشیده است و سبب شده است که این چمن بیش از پیش به چشم بیاید. استفاده از چمن مصنوعی در فضای بین سنگ، علاوه بر زیبایی، سبب می شود که فضای خالی بین سنگ کثیف نشود و این موضوع در محیط های مسکونی و باغ ویلاها اهمیت زیادی دارد.

شماره تماس با شرکت چمنزار

اجرای چمن بین سنگ نیاوران همانطور که در عکس مشاهده می کنید، در این پروژه از چمن مصنوعی مدل صدف برای فضای بین سنگ استفاده شده است. این چمن یک چمن مصنوعی تک رنگ است که ترکیب آن با سنگ بسیار زیبا می شود و چشم هر بیننده ای را به سوی خود جلب می