پروژه چمن مصنوعی در فروشگاه لباس ورزشی

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل پوتینگ

ویژگی های مثبت مدل زبرا برای این کاربری:

۱- ظاهر بسیار زیبا

۲- تراکم الیاف مناسب

پروژه فروشگاه لباس ورزشی


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

پروژه چمن مصنوعی در فروشگاه لباس ورزشی یکی از پروژه های جذاب شرکت چمنزار است. در این پروژه، صاحب پروژه به این درک رسیده است که چمن مصنوعی چیزی فراتر از الیاف سبز در هم تنیده هستند و با استفاده از چمن مصنوعی می توان فضایی خاص را به وجود آورد و از آن برای جذب مشتریان بیشتر به کسب و کار استفاده کرد.

همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید لباس هایی که بر روی چمن قرار گرفته اند جلوه بسیار زیادی دارند. در پروژه چمن مصنوعی در فروشگاه لباس ورزشی از چمن مصنوعی پات استفاده شده است. این چمن الیاف مجعدی دارد و وقتی بر روی زمین نصب می گردد پر توده به نظر می رسد

پروژه چمن مصنوعی در فروشگاه لباس ورزشی یکی از پروژه های جذاب شرکت چمنزار است. در این پروژه، صاحب پروژه به این درک رسیده است که چمن مصنوعی چیزی فراتر از الیاف سبز در هم تنیده هستند و با استفاده از چمن مصنوعی می توان فضایی خاص را به وجود آورد و از آن برای