اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

ماهونیا ملانژ ۱۵ میل

ویژگی ها

۱-الیاف لطیف

ارتفاع چمن: ۱۵ میلی متر

شکلات سازی فرمند

اجرای پروژه ویلای شخصی کارکنان گروه تولیدی شکلات سازی فرمند

تصویر رو به رو مربوط به اجرای چمن مصنوعی در بخش فضای سبز یک ویلای شخصی می باشد که به کارکنان گروه تولیدی شکلات سازی فرمند تعلق دارد. گروه چمنزار با اجرای این پروژه موفق شد لحظات کسانی را شیرین کند که در سال‏های گذشته با تولیدات مرغوب و خوش طعمشان کام تمامی مردم کشورمان را شیرین کرده اند. چمن مصنوعی به کار رفته در این ویلا محصول افرا نام دارد.

اجرای پروژه ویلای شخصی کارکنان گروه تولیدی شکلات سازی فرمند تصویر رو به رو مربوط به اجرای چمن مصنوعی در بخش فضای سبز یک ویلای شخصی می باشد که به کارکنان گروه تولیدی شکلات سازی فرمند تعلق دارد. گروه چمنزار با اجرای این پروژه موفق شد لحظات کسانی را شیرین کند که در سال‏های گذشته