پروژه چمن مصنوعی پارک محلی

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی ارکیده

ویژگی های مثبت مدل ارکیده برای این کاربری:

۱-رنگ بسیار زیبا

۲-الیاف نرم و لطیف


ارتفاع چمن: ۱۵ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده

پارک محلی

مهم ترین نکته تصویر این است که از کوچکترین فضاها هم می توان بهترین استفاده را داشت یک فضای کوچک شهری با کمترین هزینه و استفاده از چیزهایی مثل چمن مصنوعی و تبدیل به یک محل زیبا و مفرح برای ساکنین این منطقه شده است یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها ایجاد چنین فضاهایی برای سرگرمی ساکنین سات و همان طور که می بینید احداث چنین فضایی حتی با کمترین امکانات ممکن است.

شماره تماس با شرکت چمنزار

مهم ترین نکته تصویر این است که از کوچکترین فضاها هم می توان بهترین استفاده را داشت یک فضای کوچک شهری با کمترین هزینه و استفاده از چیزهایی مثل چمن مصنوعی و تبدیل به یک محل زیبا و مفرح برای ساکنین این منطقه شده است یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها ایجاد چنین فضاهایی برای