پروژه چمن مصنوعی پارک محلی

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی ارکیده

ویژگی های مثبت مدل ارکیده برای این کاربری:

۱-رنگ بسیار زیبا

۲-الیاف نرم و لطیف


ارتفاع چمن: ۱۵ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده

پروژه چمن مصنوعی پارک محلی

پروژه چمن مصنوعی پارک محلی

مهم ترین نکته تصویر این است که از کوچکترین فضاها هم می توان بهترین استفاده را داشت یک فضای کوچک شهری با کمترین هزینه تبدیل به یک محل زیبا و مفرح برای ساکنین این منطقه شده است یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها ایجاد چنین فضاهایی برای سرگرمی ساکنین سات و همان طور که می بینید احداث چنین فضایی حتی با کمترین امکانات ممکن است.

شماره تماس با شرکت چمنزار

پروژه چمن مصنوعی پارک محلی مهم ترین نکته تصویر این است که از کوچکترین فضاها هم می توان بهترین استفاده را داشت یک فضای کوچک شهری با کمترین هزینه تبدیل به یک محل زیبا و مفرح برای ساکنین این منطقه شده است یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها ایجاد چنین فضاهایی برای سرگرمی ساکنین سات و […]