اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل بارسا

ویژگی های مثبت مدل زبرا برای این کاربری:

۱- ظاهر بسیار زیبا

۲- تراکم الیاف مناسب


ارتفاع چمن: ۴۰ میلی متر

الیاف چمن: منوفیلامنت

مساحت پروژه: ۷۷۰ متر

کارفرما: جناب آقای مهندس آیین

چمنزار در یکی دیگر از پروژه‌های خود موفق به نصب چمن مصنوعی مدل بارسا ۴۰ میل در زمین فوتبال در یک ویلای شخصی گردید. متراژ این پرژه ۷۷۰ متر بود. صاحب این پروژه پس از بررسی پیشنهادات شرکت چمنزار، طرح چمن مصنوعی فوتبال مدل بارسا را پسندید و برای نصب در زمین فوتبال ویلای خود انتخاب کرد.

بنر ورزشی

 

چمنزار در یکی دیگر از پروژه‌های خود موفق به نصب چمن مصنوعی مدل بارسا ۴۰ میل در زمین فوتبال در یک ویلای شخصی گردید. متراژ این پرژه ۷۷۰ متر بود. صاحب این پروژه پس از بررسی پیشنهادات شرکت چمنزار، طرح چمن مصنوعی فوتبال مدل بارسا را پسندید و برای نصب در زمین فوتبال ویلای خود