اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

اسپاین

ویژگی های مثبت مدل اسپریت برای این کاربری:

  • تراکم بالا
  • ایستایی الیاف
  • الیاف منعطف و برگشت پذیر
  • تراکم طولی مناسب

ارتفاع چمن: ۴۵ تا ۵۰ میلی متر

چمن مصنوعی مدل اسپاین


محل اجرای پروژه: سرای محله نظامی گنجوی

نصب چمن مصنوعی فوتسال در سرای محله نظامی گنجوی

گروه چمنزار در یکی دیگر از پروژه‌های ورزشی خود موفق به نصب چمن مصنوعی فوتبال در سرای محله نظامی گنجوی، جنب تونل رسالت گردید. تنظیم کننده و تهیه کننده این پروژه سرای محله نظامی گنجوی وابسته به شهرداری تهران بود. مدیران سرای محله نظامی گنجوی با حضور در شرکت چمنزار در مورد ویژگی‌های این چمن صحبت کردند. هدف اصلی آنها از نصب این چمن فراهم‌سازی محیطی مناسب برای ورزش جوانان بود. در این جلسه در مورد موضوعاتی همچون زیرسازی چمن مصنوعی، مدل چمن و تعداد ساعاتی که قرار بود جوانان از این چمن استفاده کنند صحبت شد و در پایان گروه چمنزار بهترین گزینه را با توجه به سلایق و ترجیحات مدیران سرای محله به آنان پیشنها داد.

نصب چمن مصنوعی فوتسال در سرای محله نظامی گنجوی گروه چمنزار در یکی دیگر از پروژه‌های ورزشی خود موفق به نصب چمن مصنوعی فوتبال در سرای محله نظامی گنجوی، جنب تونل رسالت گردید. تنظیم کننده و تهیه کننده این پروژه سرای محله نظامی گنجوی وابسته به شهرداری تهران بود. مدیران سرای محله نظامی گنجوی با