اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

مدل مونوفیلامنت

ویژگی‌های مثبت مدل مونوفیلامنت برای این کاربری:

۱- الیاف تیولون هلند

۲- دیتکس (وزن الیاف) بالا

۳- استفاده از آوند مرکزی جهت مقاومت بالا در برابر فشارهای وارده

۴- مقاومت بالای الیاف در برابر اشعه خورشید و تغییر رنگ

۵- با توجه به انتخاب بکینگ (لایه زیره) سه لایه می‌توان مطمئن بود که این چمن مصنوعی در برابر فشارهای وارده از هم گسسته نخواهدشد.


ارتفاع چمن: ۵۰ میلی متر

الیاف چمن: تیولون هلند

سفارش محصول برای زمین فوتبال دهکده فناوری

مدیریت محترم مجموعه دهکده فناوری یعنی جناب آقای شادمانی با مجموعه چمنزار تماس گرفته و پروژه خود را برای کارشناسان چمنزار شرح دادند. هدف ایشان از اجرای پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال دهکده فناوری احداث یک بخش تفریحی برای پرسنل عنوان شد. در فضای مجاور زمین فوتبال یک زمین والیبال با پوشش گرانول جانمایی و ثبت سفارش گردید. به معرفی مدل‌های مختلف از قبیل فیبریلیت (چند رشته‌ای)، مونوفیلامنت (تک رشته‌ای) و چمن‌های مصنوعی دو منظوره مانند چمن مصنوعی مدل سپیدار و چمن مصنوعی مدل صحرا و توضیحات تکمیلی ارائه شده؛ سرانجام مدل مونوفیلامنت به عنوان گزینه نهایی برگزیده شد.

سفارش محصول برای زمین فوتبال دهکده فناوری مدیریت محترم مجموعه دهکده فناوری یعنی جناب آقای شادمانی با مجموعه چمنزار تماس گرفته و پروژه خود را برای کارشناسان چمنزار شرح دادند. هدف ایشان از اجرای پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال دهکده فناوری احداث یک بخش تفریحی برای پرسنل عنوان شد. در فضای مجاور زمین فوتبال یک