اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

mg pro منوفیلامنت

ویژگی های مثبت محصول:

۱- استفاده از الیاف تیولون هلند با دیتکس بالا و استفاده از تکنولوژی مینت

۲- دوام و طول عمر بالا

۳- امکان استفاده در پروژه­‌های سنگین مانند مدارس و زمین­‌های دو منظوره


الیاف چمن: تخت با آوند مرکزی

چمن مصنوعی مدل مونو فیلامنت


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

محل اجرای پروژه: آبادان

اجرای پروژه چمن فوتبال آبادان

پروژه چمن مصنوعی فوتبال آبادان یکی از پروژه های بسیار مهم شرکت چمنزار است و این شرکت این پروژه فوتبالی را برای ادراه ورزش و جوانان آبادان انجام داده است. شرکت چمنزار تخصص ویژه ای در زمینه نصب چمن های ورزشی و فوتبالی دارد و تا به حال با سازمان ها و ارگان های دولتی زیادی همکاری کرده است. پروژه چمن مصنوعی فوتبال آبادان نیز با موفقیت پیش رفت و تمامی استانداردها در اجرای این پروژه به کار رفته اند. در این پروژه از چمن مصنوعی منوفیلامنت استفاده شد.

اجرای پروژه چمن فوتبال آبادان پروژه چمن مصنوعی فوتبال آبادان یکی از پروژه های بسیار مهم شرکت چمنزار است و این شرکت این پروژه فوتبالی را برای ادراه ورزش و جوانان آبادان انجام داده است. شرکت چمنزار تخصص ویژه ای در زمینه نصب چمن های ورزشی و فوتبالی دارد و تا به حال با سازمان