اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

مدل آرژانتینی (زبرا)

ویژگی های مثبت مدل زبرا برای این کاربری:

۱- ظاهر بسیار زیبا

۲- تراکم الیاف مناسب


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

پروژه‌ی فوتبالی جنوب کشور

پروژه زمین فوتبال جنوب کشور

یکی دیگر از پروژه‌های جنوب کشور گروه چمنزار پروژه‌ی چمن مصنوعی فوتبال جنوب کشور در روستای سکول می‌باشد. پروژه‌های جنوب کشور با توجه به وضعیت آب و هوایی و دمای بالا در فصل گرما باید با استانداردها و رعایت نکات مهم و اساسی اجرا شود. در غیر این صورت آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر ساختار چمن وارد خواهدشد.

پروژه زمین فوتبال جنوب کشور یکی دیگر از پروژه‌های جنوب کشور گروه چمنزار پروژه‌ی چمن مصنوعی فوتبال جنوب کشور در روستای سکول می‌باشد. پروژه‌های جنوب کشور با توجه به وضعیت آب و هوایی و دمای بالا در فصل گرما باید با استانداردها و رعایت نکات مهم و اساسی اجرا شود. در غیر این صورت آسیب‌های