اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل رویال ۲۵

ویژگی های مثبت مدل رویال ۲۵ برای این کاربری:

۱- الیاف تیولون هلند

۲- تراکم مناسب

۳- ساختار دو بافت

۴- لایه‌ی زیرین (بکینگ) مناسب


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده

چمن مصنوعی مدل رویال ۲۵ آسیا

پروژه چمن زمین فوتبال کوچک دماوند

از نمونه کارهای گروه چمنزار که در کاربری فضای بازی شخصی اجرا شده مربوط به چمن مصنوعی زمین فوتبال کوچک دماوند است. این ویلا که دارای یک حیاط بزرگ در ضلع جنوبی می‌باشد فضای کافی برای ایجاد چمن مصنوعی زمین فوتبال کوچک را دارد. برای اینکه با ویژگی‌های یک پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال شخصی آشنا شوید، تمامی مراحل این پروژه از تماس کارفرما تا مرحله تحویل را برایتان بازگو می‌کنیم.

بنر ورزشی

 

پروژه چمن زمین فوتبال کوچک دماوند از نمونه کارهای گروه چمنزار که در کاربری فضای بازی شخصی اجرا شده مربوط به چمن مصنوعی زمین فوتبال کوچک دماوند است. این ویلا که دارای یک حیاط بزرگ در ضلع جنوبی می‌باشد فضای کافی برای ایجاد چمن مصنوعی زمین فوتبال کوچک را دارد. برای اینکه با ویژگی‌های یک