اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

مدل MG Pro

ویژگی‌های مثبت مدل مونوفیلامنت برای این کاربری: ۱- ساختار تک رشته‌ای که از انباشته شدن خورده برگ‌ها در درون الیاف چمنی جلوگیری می‌کند ۲- الیاف ساخته شده توسط کمپانی معتبر تیولون هلند ۳- تراکم بسیار مناسب


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: تخت با آوند مرکزی

محل اجرای پروژه: شهر سمنان

تصاویری که ملاحظه کردید مربوط به اجرای زمین چمن مصنوعی فوتبال به متراژ حدود ۱۰۰۰ متر در شهر سمنان می­‌ شود که با فعالیت ۵ روزه گروه اجرای چمنزار در تابستان سال ۹۸ به افتتاح درآمد. نوع چمن استفاده شده در چمن مصنوعی فوتبال سمنان چمن منوفیلامنت است که با توجه به شکل سبز سیر و روشنی که این چمن دارد دارد به آن چمن مصنوعی آرژانتینی یا زبرا نیز گفته می شود. چمن مصنوعی آرژانتینی به دلیل ظاهر زیبا و تفکیک شده ‌ای که به زمین فوتبال می ‌دهد مخاطبان بسیاری دارد.

تصاویری که ملاحظه کردید مربوط به اجرای زمین چمن مصنوعی فوتبال به متراژ حدود ۱۰۰۰ متر در شهر سمنان می­‌ شود که با فعالیت ۵ روزه گروه اجرای چمنزار در تابستان سال ۹۸ به افتتاح درآمد. نوع چمن استفاده شده در چمن مصنوعی فوتبال سمنان چمن منوفیلامنت است که با توجه به شکل سبز سیر و روشنی که این