نصب چمن مصنوعی حیاط در تهرانپارس

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی رویال

ویژگی های مثبت مدل رویال بلژیکی پلاس برای این کاربری:

۱- ارتفاع الیاف ۵۰ میل (طبق استاندارد زمین‌های فوتبال و فوتسال)

۲- عرض ۴ متر و طول ۲۵ متر

۳- الیاف منعطف و برگشت پذیر

۴- الیاف ایستا

چمن مصنوعی فوتبالی


محل پروژه: تهرانپارس

کارفرما: آقای اناری

نصب و اجرای چمن حیاط در تهرانپارس

این روزها در خواست نصب چمن مصنوعی در حیاط خانه ها رو به افزایش است. یکی از مهم ترین دلایل این افزایش درخواست، نگهداری آسان و زیبایی و سرسبزی بیشترفضای آپارتمان ها است. در این پروژه، فضایی از حیاط که سیمانی و غیر قابل استفاده بود، با چمن مصنوعی پوشش داده شد و به فضایی کاربردی و قابل استفاده تبدیل شد. اجرا و نصب چمن مصنوعی حیاط در تهرانپارس، یکی دیگر از پروژه های شرکت چمنزار است که پس از نصب، فضای حیاط بسیار چشم گیر و زیبا شد. در این پروژه از چمن مصنوعی ۲۵ میل رویال استفاده شد.

نصب و اجرای چمن حیاط در تهرانپارس این روزها در خواست نصب چمن مصنوعی در حیاط خانه ها رو به افزایش است. یکی از مهم ترین دلایل این افزایش درخواست، نگهداری آسان و زیبایی و سرسبزی بیشترفضای آپارتمان ها است. در این پروژه، فضایی از حیاط که سیمانی و غیر قابل استفاده بود، با چمن