اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدلورنال ۳۵

ویژگی های مثبت مدل ورنال ۳۵ برای این کاربری:

۱-ظاهر بسیار طبیعی با استفاده از ترکیب ۴ رنگ مختلف الیاف

۲-تراکم بالا½


ارتفاع چمن: ۳۵ میلی متر

الیاف چمن: تخت با آوند مرکزی

کارفرما: شرکت رویال

چمن مصنوعی مدل سیلک 35

پروژه شرکت رویال و اجرای چمن مصنوعی حیاط

شرکت رویال یکی از شرکت های بزرگی است که به محوطه سازی اهمیت زیادی میدهد و در این پروژه به عنوان کارفرما از شرکت چمنزار درخواست کرد تا حیاط شرکت را با استفاده از چمن مصنوعی پوشش دهد. در این پروژه برای پوشش حیاط از چمن مصنوعی مدل ورنال ۳۵ استفاده شد. ظاهر این چمن مشابه به چمن طبیعی است و همین امر نقش بسیار مهمی در ایجاد زیبایی بصری دارد. در پروژه چمن مصنوعی حیاط – پروژه شرکت رویال با سنگ ترکیب شد و همخوانی چمن با سنگ ظاهری بسیار چشم نواز را در محیط خلق کرد.

پروژه شرکت رویال و اجرای چمن مصنوعی حیاط شرکت رویال یکی از شرکت های بزرگی است که به محوطه سازی اهمیت زیادی میدهد و در این پروژه به عنوان کارفرما از شرکت چمنزار درخواست کرد تا حیاط شرکت را با استفاده از چمن مصنوعی پوشش دهد. در این پروژه برای پوشش حیاط از چمن مصنوعی