اطلاعات پروژه

محصولی که در این پروژه کار شده:

دانژه ۲۵ میل

ویژگی های مثبت محصول برای این کاربری:

  1. تراکم بالا
  2. طول عمر بالا
  3. الیاف مونوفیلامنت
  4. مقاوم در برابر کوبش و لگد مال شدن
  5. قیمت بسیار مناسب
چمن مصنوعی دانژه ۲۵ میل

ارتفاع: ۲۵

الیاف: انعطاف پذیر

محل پروژه: پردیس تهران

اجرای چمن مصنوعی بین سنگ  و چمن مصنوعی روف گاردن یک مجتمع مسکونی در پردیس تهران در اسفندماه ۱۴۰۲ توسط تیم اجرایی شرکت چمنزار انجام گرفت.

برای اجرای این پروژه از چمن مصنوعی دانژه ۲۵ میل استفاده شد. شد.

اجرای چمن مصنوعی بین سنگ  و چمن مصنوعی روف گاردن یک مجتمع مسکونی در پردیس تهران در اسفندماه ۱۴۰۲ توسط تیم اجرایی شرکت چمنزار انجام گرفت. برای اجرای این پروژه از چمن مصنوعی دانژه ۲۵ میل استفاده شد. شد.