اطلاعات پروژه

محصولی که در این پروژه کار شده:

موندو وارداتی

ویژگی های مثبت محصول برای این کاربری:

  1. تراکم بالا
  2. طول عمر بالا
  3. الیاف مونوفیلامنت
  4. مقاوم در برابر کوبش و لگد مال شدن
  5. قیمت بسیار مناسب
زمین شخصی پدل در کرج

ارتفاع: ۱۵

الیاف: انعطاف پذیر

محل پروژه: کرج

زمین چمن مصنوعی پدل شخصی واقع در میدان استاندارد شهرستان کرج در اسفندماه 1402 توسط تیم نصب و اجرای شرکت چمنزار اجرا شد.

چمن مصنوعی استفاده شده در این پروژه از نوع موندو وارداتی بود که توسط کارفرما در اختیار تیم نصب و اجرا قرار گرفت

این زمین پدل در مساحت استاندارد 200 مترمربع اجرا شده است و خط‌کشی آن نیز به صورت بافت بوده است.

به منظور بانس بهتر توپ در هر مترمربع آن از 7 کیلوگرم سیلیس استفاده شده است.

 

زمین چمن مصنوعی پدل شخصی واقع در میدان استاندارد شهرستان کرج در اسفندماه 1402 توسط تیم نصب و اجرای شرکت چمنزار اجرا شد. چمن مصنوعی استفاده شده در این پروژه از نوع موندو وارداتی بود که توسط کارفرما در اختیار تیم نصب و اجرا قرار گرفت این زمین پدل در مساحت استاندارد 200 مترمربع اجرا