اطلاعات پروژه

محصولی که در این پروژه کار شده:

مونوپات ۱۰ میل آبی

ویژگی های مثبت محصول برای این کاربری:

  1. تراکم بالا
  2. طول عمر بالا
  3. مقاوم در برابر کوبش و لگد مال شدن
  4. قیمت بسیار مناسب
مونوپات 10 میل

ارتفاع: ۱۰

الیاف: انعطاف پذیر

محل پروژه: برج میلاد تهران

پروژه اجرای زمین دوم چمن مصنوعی پدل برج میلاد تهران اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ توسط تیم اجرایی شرکت چمنزار در مساحت استاندارد ۲۰۰ مترمربع انجام گرفت.

در اجرای این پروژه از چمن مصنوعی مدل منوپات ۱۰ میل ویژه بازی تخصصی پدل استفاده شده است.

همچنین به منظور هرچه بهتر بازی و بانس توپ به هر مترمربع از چمن ۷ کیلوگرم سیلیس تزریق شد.

پروژه اجرای زمین دوم چمن مصنوعی پدل برج میلاد تهران اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ توسط تیم اجرایی شرکت چمنزار در مساحت استاندارد ۲۰۰ مترمربع انجام گرفت. در اجرای این پروژه از چمن مصنوعی مدل منوپات ۱۰ میل ویژه بازی تخصصی پدل استفاده شده است. همچنین به منظور هرچه بهتر بازی و بانس توپ به هر مترمربع از