اطلاعات پروژه

محصولی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مونوپات ۱۰ میل

ویژگی های مثبت محصول برای این کاربری:

  1. تراکم بالا
  2. طول عمر بالا
  3. الیاف مونوفیلامنت
  4. مقاوم در برابر کوبش و لگد مال شدن
  5. قیمت بسیار مناسب
مونوپات 10 میل

ارتفاع: ۱۰

الیاف: انعطاف پذیر

محل پروژه: مهرشهر کرج

پروژه زمین چمن مصنوعی آکادمی تنیس شاهین واقع در مهرشهر کرج از جمله اجراها با چمن مصنوعی مونوپات ۱۰ میل است که در اسفندماه ۱۴۰۲ توسط تیم اجرایی چمنزار در دو زمین ابعاد استاندارد ۱۰ در ۲۰ متر انجام گرفت

 لازم به توضیح است چمن استفاده شده قبلی این دو زمین چمن مصنوعی پدل از نوع پات سبز رنگ بود که کارفرما تصمیم گرفت آن را  با چمن مونوپات ۱۰ میل جدید ویژه زمین‌های پدل جایگزین کند.

پروژه زمین چمن مصنوعی آکادمی تنیس شاهین واقع در مهرشهر کرج از جمله اجراها با چمن مصنوعی مونوپات ۱۰ میل است که در اسفندماه ۱۴۰۲ توسط تیم اجرایی چمنزار در دو زمین ابعاد استاندارد ۱۰ در ۲۰ متر انجام گرفت  لازم به توضیح است چمن استفاده شده قبلی این دو زمین چمن مصنوعی پدل از