اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی پاتینگ

ویژگی‌های مدل پاتینگ برای این کاربری:

  • الیاف کوتاه
  • الیاف یک دست و مجعد و فنری شکل
  • تراکم بالا

چمن مصنوعی پاتینگ


پروژه: باشگاه انقلاب

کارفرما: مجموعه گلف باشگاه انقلاب

اجرای چمن گلف باشگاه  انقلاب

از آنجاییکه شرکت چمنزار یکی از شرکت های معتبر در زمینه راه اندازی زمین های ورزشی از جمله گلف است، افتخار این را داشتیم که در مجموعه ورزشی انقلاب که یک مجموعه تخصصی ورزشی است، در فضایی کاملا دلنشین با باشگاه گلف مجموعه، همکاری داشته باشیم. زمین گلف مجموعه انقلاب که در ضلع غربی مجموعه قرار گرفته است، در سال ۱۳۴۱ با مساحت ۶۲ هکتار افتتاح شد و در سال ۱۳۷۲ مساحت آن به ۴۴ هکتار تغییر یافت. پیشنهاد شرکت چمنزار برای چمن مصنوعی زمین گلف مجموعه انقلاب، چمن پاتینگ بود که پس از بررسی کافرما از مشخصات چمن و پرروژه های قبلی انجام شده توسط شرکت چمنزار ، مورد تایید قرار گرفت و شرکت چمنزار اقدام به نصب و اجرای پروژه کرد.

 

اجرای چمن گلف باشگاه  انقلاب از آنجاییکه شرکت چمنزار یکی از شرکت های معتبر در زمینه راه اندازی زمین های ورزشی از جمله گلف است، افتخار این را داشتیم که در مجموعه ورزشی انقلاب که یک مجموعه تخصصی ورزشی است، در فضایی کاملا دلنشین با باشگاه گلف مجموعه، همکاری داشته باشیم. زمین گلف مجموعه انقلاب