اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل پات

ویژگی های مثبت مدل پات برای این کاربری:

  • الیاف کوتاه
  • الیاف یک دست
  • تراکم بالا

پروژه زمین گلف دماوند


الیاف چمن: الیاف کوتاه الیاف یک دست و مجعد و فنری شکل تراکم بالا

ارتفاع چمن: ۱۰ تا ۱۶ میلی متر

شرکت چمنزار در یکی از پروژه هایش موفق به اجرای چمن مصنوعی زمین گلف حرفه ای در ویلایی در منطقه دماوند تهران گردید. در ادامه به معرفی ویژگی های اجرایی این پروژه می پردازیم و اطلاعات مورد نیاز را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

شرکت چمنزار در یکی از پروژه هایش موفق به اجرای چمن مصنوعی زمین گلف حرفه ای در ویلایی در منطقه دماوند تهران گردید. در ادامه به معرفی ویژگی های اجرایی این پروژه می پردازیم و اطلاعات مورد نیاز را با شما به اشتراک می گذاریم.