اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

ماهونیا ملانژ ۱۵ میل

ویژگی ها

۱- ضربه پذیری مناسب

۲- مقاومت بالا در برابر اشعه خورشید

۳- استفاده از الیاف تیولون هلند

۴-ظاهر بسیار زیبا

۵-مقاومت مناسب در برابر تردد به دلیل تراکم بالا

چمن مصنوعی افرا


ارتفاع چمن: ۱۵ میلی متر

الیاف چمن: تیولون هلند

پروژه ای دیگر از گروه چمنزار اینبار در شهرک زیبای هشت بهشت در شهرستان دماوند که یکی از شهرک های بسیار زیبا و در حال توسعه ی کشور می باشد.
کارفرما چمن مصنوعی را به دلیل زیبایی ظاهری،ضربه پذیری بالا و البته الیاف هلندی اش انتخاب کرده است. برای آشنایی بیشتر مخاطبان چمنزار به این مورد اشاره می کنیم که؛ چمن های فضای بازی باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن ضربه پذیری مناسب است.

پروژه ای دیگر از گروه چمنزار اینبار در شهرک زیبای هشت بهشت در شهرستان دماوند که یکی از شهرک های بسیار زیبا و در حال توسعه ی کشور می باشد.کارفرما چمن مصنوعی را به دلیل زیبایی ظاهری،ضربه پذیری بالا و البته الیاف هلندی اش انتخاب کرده است. برای آشنایی بیشتر مخاطبان چمنزار به این مورد اشاره