اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

ماهونیا ملانژ ۱۵ میل

ویژگی ها

۱-ظاهر زیبا

۲-الیاف بسیار لطیف

‏۳-‏قابلیت شست و شوی آسان ( باتوجه به تک بافت بودن الیاف)‏

پروژه تراس لواسان


ارتفاع چمن: ۱۵ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده

اجرای پروژه تراس لواسان

تراس یکی از فضاهایی است که شما می توانید با استفاده از چمن مصنوعی فضای خاصی را در آنجا خلق کنید و این چیزی است که صاحب پروژه چمن مصنوعی تراس لواسان تصمیم گرفت تا به اجرا در بیاورد. در این پروژه از چمن مصنوعی مدل افرا استفاده گردید. الیاف این چمن ۲۰ میلی متر هستند و توانسته اند با ویژگی های خاص خود محیط تراس را در این پروژه تحت تاثیر قرار دهند.

اجرای پروژه تراس لواسان تراس یکی از فضاهایی است که شما می توانید با استفاده از چمن مصنوعی فضای خاصی را در آنجا خلق کنید و این چیزی است که صاحب پروژه چمن مصنوعی تراس لواسان تصمیم گرفت تا به اجرا در بیاورد. در این پروژه از چمن مصنوعی مدل افرا استفاده گردید. الیاف این