اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی ورنال ۳۵

ویژگی های مثبت مدل ورنال ۳۵ برای این کاربری:

۱-ظاهر بسیار زیبا وطبیعی

۲-نرمی و لطافت قابل توجه


ویژگی های منفی مدل ورنال ۳۵ برای این کاربری:

۱- برای چنین کاربری میتوان از چمن های ارزان تر استفاده کرد.

پروژه تراس دماوند


ارتفاع چمن: ۳۵ میلی متر

الیاف چمن: تخت با آوند مرکزی

اجرای پروژه چمن مصنوعی تراس دماوند

در پروژه چمن مصنوعی تراس دماوند، کارفرما تصمیم گرفت تراس خود را به گونه ای طراحی کند که فضایی یک دست با حیاط ویلای خود به وجود بیاورد. به همین دلیل اجرای چمن مصنوعی را در تراس خود به گروه چمنزار سپرد. گروه چمنزار چمن های متعددی را برای استفاده در این تراس پیشنهاد داد و پس از موافقت صاحب پروژه چمن مصنوعی ورنال انتخاب گردید. این چمن ویژگی های متعددی دارد که از مهمترین آنها می توان به ظاهر یک دست و زیبای این چمن اشاره کرد. این چمن پس از اجرا در تراس خانه بسیار زیباتر از آنچه انتظار می رفت شد و همین امر رضایت کامل صاحب پروژه را در پی داشت. این چیزی است که گروه چمنزار در تمامی پروژه های خود به دنبال آن است.

اجرای پروژه چمن مصنوعی تراس دماوند در پروژه چمن مصنوعی تراس دماوند، کارفرما تصمیم گرفت تراس خود را به گونه ای طراحی کند که فضایی یک دست با حیاط ویلای خود به وجود بیاورد. به همین دلیل اجرای چمن مصنوعی را در تراس خود به گروه چمنزار سپرد. گروه چمنزار چمن های متعددی را برای