چمن مصنوعی باغ تالار دانش

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل فیروزه

ویژگی های مثبت مدل برای این کاربری:

۱-ارتفاع الیاف بالا که چمن پروژه را برجسته تر کرده است

۲-قیمت مناسب

۳-رنگ سبز و پر نشاط


ویژگی های منفی مدل برای این کاربری:

ظاهر نه چندان طبیعی مدل فیروزه

پروژه چمن باغ تالار دانش


ارتفاع چمن: ۱۱ میلی متر

الیاف چمن: تخت ساده

همان طور که در تصویر مشاهده می فرمایید جناب آقای بابایی با استفاده از چمن مصنوعی یکی از بخش های ‏کوچک فضای باغ تالار خود را تبدیل به یک محیط با طراوت کرده است.‏در پروژه چمن مصنوعی باغ تالار دانش ترکیب چمن مصنوعی، فضای سبز و استخر مجموعه ترکیب مناسبی را پدید ‏آورده است. ‏این تصاویر نمونه ی بارزی از تغییرات بزرگ با کمترین هزینه می‌باشد که می‌توان از این ایده در بخش های مختلف ‏حتی در منازل شخصی، حیاط و … استفاده نمود.‏

همان طور که در تصویر مشاهده می فرمایید جناب آقای بابایی با استفاده از چمن مصنوعی یکی از بخش های ‏کوچک فضای باغ تالار خود را تبدیل به یک محیط با طراوت کرده است.‏در پروژه چمن مصنوعی باغ تالار دانش ترکیب چمن مصنوعی، فضای سبز و استخر مجموعه ترکیب مناسبی را پدید ‏آورده است. ‏این