پروژه دوم چمن مصنوعی باغ تالار ۲۱‏

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل رویال ۱۷

ویژگی های مثبت مدل رویال ۱۷ برای این کاربری:

۱-شکل ظاهری طبیعی

۲- الیاف مقاوم


ویژگی های منفی مدل رویال ۱۷ برای این کاربری:

۱-‏ زردی بیشتر چمن به دلیل الیاف کوتاه تر نسبت به رویال ‏

پروژه دوم باغ تالار ۲۱‏


ارتفاع چمن: ۱۷ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده+ مجعد

از زیبای های پروژه چمن مصنوعی باغ تالار ۲۱ قبلاً هم گفته بودیم. شکوه و تأثیر گذاری این مجموعه، ‏بی شک به دلیل طراحی زیبای ساختمان اصلی و فضای سبز منحصر به فردش می باشد.نکته جالب در مورد این باغ تالار، ترکیب زیبای فضای سبز طبیعی آن با چمنهای مصنوعی و جلوه گر ‏شدن آنها در کنار یکدیگر می باشد.‏ مسئولین این باغ تالار؛در پروژه دومشان از چمنهای مصنوعی برای گسترده تر کردن فضای سبز ‏مجموعه بهره بیشتری برده اند.‏

از زیبای های پروژه چمن مصنوعی باغ تالار ۲۱ قبلاً هم گفته بودیم. شکوه و تأثیر گذاری این مجموعه، ‏بی شک به دلیل طراحی زیبای ساختمان اصلی و فضای سبز منحصر به فردش می باشد.نکته جالب در مورد این باغ تالار، ترکیب زیبای فضای سبز طبیعی آن با چمنهای مصنوعی و جلوه گر ‏شدن آنها