چمن مصنوعی باغ تالار ۲۱

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل سیلک ۲۵

ویژگی های مثبت مدل سیلک ۲۵ برای این کاربری:

۱- برگهای ‏V‏ شکل مقاوم در برابر کوبش

۲- برگشت پذیری برگ در هنگام تردد ‏

۳- مقاومت بالا در برابر نور خورشید


ویژگی های منفی مدل سیلک ۲۵ برای این کاربری:

۱- رسوب خاک و برگهای ‏V ‎‏ شکل وکدر شدن

۲- رنگ نه چندان دلپذیز برای مصرف کننده ایرانی

پروژه چمن باغ تالار ۲۱


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: V با آوند مرکزی و MINT

پروژه چمن مصنوعی باغ تالار ۲۱ یکی از برجسته ترین باغ تالار های کشور در بخش فضای سبز و محوطه سازی می باشد،اما دقت ‏نظر بالای مدیران این مجموعه در گسترش فضای سبز مثال زدنی است.‏ در طرح جدید این باغ تالار با بهره گیری از پوشش چمن مصنوعی در بخش های ورودی و سرو شام شاهد ‏تغییرات چشمگیری هستیم، به گونه ای که می توان گفت طبیعت به زیر قدم های میهمانان آورده شده.‏

پروژه چمن مصنوعی باغ تالار ۲۱ یکی از برجسته ترین باغ تالار های کشور در بخش فضای سبز و محوطه سازی می باشد،اما دقت ‏نظر بالای مدیران این مجموعه در گسترش فضای سبز مثال زدنی است.‏ در طرح جدید این باغ تالار با بهره گیری از پوشش چمن مصنوعی در بخش های ورودی و سرو