اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل پاپیروس

ویژگی های مثبت مدل پاپیروس برای این کاربری:

۱- تراکم مناسب

۲- قیمت رقابتی

۳- ظاهر زیبا

۴- استفاده از تکنولوژی بای کالر (الیاف دو رنگ)

۵- ساخت و تولید الیاف در داخل کشور


ارتفاع: ۲۰ mm و ۲۵ mm

الیاف: تخت با آوند مرکزی

چمن مصنوعی پاپیروس

زیبایی حیاط مهدکودک ارس و کودکان شاد

چمن مصنوعی مهدکودک ارس

زمان‌های خیلی دور در آن دوران که مرزهای بین انسان‌ها، درختان، جنگل‌ها و کوه‌های بلند بوده و کوکان با آزادی کامل به دویدن و شادی می‌پرداختند نسل‌های ما شکل گرفته‌اند.ما فرزندان همان کودکان هستیم و به همین دلیل است که نیاز به تفریح و هیجان و حتی فریاد کشیدن در طبیعت داریم. در تمام طول سال طبیعت ما را به سمت خود می‌کشد و مقصد ما می‌شود؛ جنگل‌ها و رودخانه‌ها و دریا و این دلیل تمامی سفرهای ما به طبیعت است.

کدام مدل چمن در مهدکودک ارس استفاده شده؟

چمن مصنوعی مهدکودک ارس یکی از نمونه کارهای اجرا شده با چمن مصنوعی مدل پاپیروس است در اصل این اجرا حیاط این مهدکودک را متحول کرده و این تحول چند نتیجه مهم دارد:

ـ اول اینکه که کودکان جرأت دویدن‌های بیشتر را پیدا می‌کنند.

ـ حیاط مهدکودک دوستانه‌تر می‌شود.

ـ عملکرد یادگیری کودکان افزایش می‌یابد.

زیبایی حیاط مهدکودک ارس و کودکان شاد چمن مصنوعی مهدکودک ارس زمان‌های خیلی دور در آن دوران که مرزهای بین انسان‌ها، درختان، جنگل‌ها و کوه‌های بلند بوده و کوکان با آزادی کامل به دویدن و شادی می‌پرداختند نسل‌های ما شکل گرفته‌اند.ما فرزندان همان کودکان هستیم و به همین دلیل است که نیاز به تفریح و