اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل ورنال ۲۵

ویژگی های مثبت مدل ورنال برای این کاربری:

۱-تراکم بالا

۲-ضربه گیری مناسب

۳- ارتفاع مناسب (۲۵ میلی متر)


ویژگی های منفی مدل ورنال ۲۵ برای این کاربری:

۱- چمن های با الیاف نازک مناسب تر هستند.

پروژه مهد کودک شقایق


ارتفاع چمن: ۱۱ میلی متر

الیاف چمن: تخت ساده

پروژه چمن مصنوعی مهد کودک شقایق مربوط به شرکت رویال گرس می باشد و تنها جهت آشنایی کاربران عزیز با تأثیر چمن مصنوعی بر فضای مهد کودک ها در وب سایت چمنزار بار گذاری شده است.

پروژه چمن مصنوعی مهد کودک شقایق مربوط به شرکت رویال گرس می باشد و تنها جهت آشنایی کاربران عزیز با تأثیر چمن مصنوعی بر فضای مهد کودک ها در وب سایت چمنزار بار گذاری شده است.