پروژه چمن مصنوعی مهد کودک مولود

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل فیروزه

ویژگی های مثبت مدل فیروزه برای این کاربری:

۱- ‏رنگ زیبا برای محیط بازی کودکان ‏

۲- آشغال گیری کم

۳- شست و شوی آسان


ویژگی های منفی مدل فیروزه برای این کاربری:

۱- ضربه گیری پایین

پروژه مهد کودک مولود


ارتفاع چمن: ۱۱ میلی متر

الیاف چمن: تخت ساده

مهد کودک، سرزمین بازی و شادی فرزندانمان می باشد. ‏ پویایی و نشاط مهدهای کودک در کنار ایمنی و سرسبزی آن گزینه‌هایی هستند که کودکان را مجذوب ‏خود می‌کند. مهد کودک مولود، سرزمینی است کودکانه و زیبا، با پوشش سبز چمن مصنوعی که کودکان در آن با ‏لذت به بازی و سرگرمی می‌پردازند.‏

مهد کودک، سرزمین بازی و شادی فرزندانمان می باشد. ‏ پویایی و نشاط مهدهای کودک در کنار ایمنی و سرسبزی آن گزینه‌هایی هستند که کودکان را مجذوب ‏خود می‌کند. مهد کودک مولود، سرزمینی است کودکانه و زیبا، با پوشش سبز چمن مصنوعی که کودکان در آن با ‏لذت به بازی و سرگرمی می‌پردازند.‏