اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل فیروزه

ویژگی های مثبت مدل فیروزه برای این کاربری:

۱-ارتفاع کوتاه تراکم بالا

۲-بکینگ (لایه زیرین)  انعطاف پذیر


ویژگی های منفی مدل فیروزه برای این کاربری:

۱-در تردد بالا الیاف این مدل دچار افت کیفیت می گردند

پروژه چمن روی پله مهدکودک


ارتفاع چمن: ۱۱ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

پروژه چمن روی پله مهدکودک

در این تصویر نمونه اجرای چمن مصنوعی بر روی پله را مشاهده می کنند. چمن مصنوعی به چهار دلیل یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده بر روی پله مهد کودک ها می باشد این چهار دلیل عبارت است از :

  1. ضربه پذیری بالا
  2. جلو گیری از سر خوردن کودکان به دلیل ساختار چمن مصنوعی
  3. ظاهر زیبا و رنگ شاداب
  4. بکینگ (لایه ی زیرین ) انعطاف پذیر

پروژه چمن روی پله مهدکودک در این تصویر نمونه اجرای چمن مصنوعی بر روی پله را مشاهده می کنند. چمن مصنوعی به چهار دلیل یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده بر روی پله مهد کودک ها می باشد این چهار دلیل عبارت است از : ضربه پذیری بالا جلو گیری از سر خوردن کودکان