پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل ساوانا ( مشابه مدل آمارا )

ویژگی های مثبت مدل ساوانا برای این کاربری:

۱-ضربه پذیری بالا به دلیل ارتفاع مناسب الیاف

۲-رنگ سبز بسیار طبیعی ‏

۳-به دلیل داشتن حفره زهکش برای پروژه های روی بستر خاک بسیار مناسب است.‏


ویژگی های منفی مدل ساوانا برای این کاربری:

۱- دیتکس (وزن الیاف) پایین

پروژه مهدکودک دردانه


ارتفاع چمن: ۳۵ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده

پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه یکی از نمونه کارهای نصب چمن مصنوعی روی بستر خاک گروه چمنزار می باشد. ‏همان طور که در تصاویر مشاهده می فرمایید ابتدا علف های موجود حذف می شود سپس با استفاده از آهک ‏رشد و نمو گیاهان را متوقف می کنیم. پس از شن ریزی و غلط زنی سطح کار آماده ی اجرای چمن شد. ‏
برای ضربه پذیری هر چه بهتر کار از لایه ژئوتکستایل استفاده شد.
‏چمن مصنوعی مورد استفاده نیز با سیستم نیمه اسپورت نصب شد تا علاوه بر ضربه پذیری موجب افزایش ‏طول عمر چمن مصنوعی زهکش بسیار مناسب پروژه گردد.‏

پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه یکی از نمونه کارهای نصب چمن مصنوعی روی بستر خاک گروه چمنزار می باشد. ‏همان طور که در تصاویر مشاهده می فرمایید ابتدا علف های موجود حذف می شود سپس با استفاده از آهک ‏رشد و نمو گیاهان را متوقف می کنیم. پس از شن ریزی و غلط زنی