چمن مصنوعی مدرسه پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی سپیدار

ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری:

۱-ارتفاع الیاف مناسب

۲- پوشش حجمی

۳- تامین نرمی و ضربه گیری در کنار سختی و ویژگی های رفتاری مناسب برای ورزش تنیس


ویژگی های منفی مدل سپیدار برای این کاربری:

۱-‏نیاز به نگهداری در بازه های زمانی مشخص ‏

۲-لزوم استفاده از متریال پرکننده (شن سیلیس) ‏

تعویض چمن مدرسه پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

کارفرما: مدرسه پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران

اجرای تعویض چمن مدرسه پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران

استفاده از چمن مصنوعی در حیاط پیش دبستانی پسرانه کامپیوتر ایران، یکی از اقدامات هوشمندانه مدیر این مدرسه برای حفظ ایمنی کودکان و کاربردی تر کردن فضای حیاط مدرسه بود. در این پروژه شرکت چمنزار مسئول تعویض چمن مصنوعی قدیمی و آسیب دیده و نصب چمن جدید برای حیاط مدرسه بود. به دلیل پر تردد بودن فضای مدرسه، سعی شد تا از چمن مصنوعی مدرسه استفاده شود که مقاومت و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد. شرکت چمنزار در این پروژه از چمن مصنوعی سپیدار استفاده کرد که پس از اتمام کار، فضای حیاط مدرسه پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران، بسیار زیباتر و تمیز تر از گذشته شد.

اجرای تعویض چمن مدرسه پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران استفاده از چمن مصنوعی در حیاط پیش دبستانی پسرانه کامپیوتر ایران، یکی از اقدامات هوشمندانه مدیر این مدرسه برای حفظ ایمنی کودکان و کاربردی تر کردن فضای حیاط مدرسه بود. در این پروژه شرکت چمنزار مسئول تعویض چمن مصنوعی قدیمی و آسیب دیده و نصب چمن جدید