طرح کشوری شهید سلیمانی

طرح کشوری شهید سلیمانی

ﻃﺮح ﮐﺸﻮری ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟرای ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﻣﺪارس اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در اجرای این پروژه قرار است تا در تمامی مدارس زمین های چمن مصنوعی به ابعاد ۲۳*۱۷ متر مربع احداث شود تا دانش آموزان بتوانند در فضایی ایمن به انجام ورزش فوتبال بپردازند. در همین راستا شرکت چمنزار نیز به عنوان یکی از کارفرمایان این طرح، اجرای این پروژه ملی را به عهده گرفته است و از ابتدای این طرح تا کنون توانسته در استان های کردستان،گیلان،اصفهان،کرمانشاه،سمنان و استان تهران در مناطق (۴,۵,۷,۱۱,۱۳) این طرح را پیاده‌سازی و اجراکند. شرکت چمنزار تاکنون موفق به اجرای این طرح در ۴۰ مدرسه و در فضایی به متراژ ۲۵ هزار متر شده است.

طرح کشوری شهید سلیمانی
طرح کشوری شهید سلیمانی
طرح کشوری شهید سلیمانی

اجرای طرح در ۴۰ مدرسه

اجرا شده در ۶ استان

در مساحت ۲۵ هزار متر مربع

در ابعاد ۳۲*۱۷

مشخصات چمن MG PRO

  دیتکس نخ

۱۲۰۰۰ گرم در هر ۱۰۰۰ متر

  پهنای الیاف

۱/۴ میلی متر

  ضخامت الیاف

۳۷۰ - ۱۰۰ میکرون

  ساختار

کم اصطحکاک،صاف،منوفیلامنت

  وزن پایل

۱۱۳۴ گرم در متر مربع

  تراکم طولی

۱۴۰ بخیه در متر

  تعداد گره

۸۸۲۰ گره در متر مربع

  تراکم عرضی

۵/۸ اینچ (۶۳ بخیه در متر عرض)

  ثبات رنگ

مطابق با استاندارد ۵۴۰۰۴ DIN آلمان

  ثبات در برابر اشعه U.V

مطابق با ۵۳۳۸۷ DIN آلمان

  استاندارد مواد اولیه

ISO 9001

  پوشش اولیه

دولایه H16

  پوشش تکمیلی

لاتکس ۱۱۰۰ گرم در متر مربع

  ارتفاع کلی

۵۳ میلی متر

  وزن کلی 

۲۳۹۹ گرم در متر مربع

  شعله وری

خود اطفا

  عرض رول

۴۰۰-۴۱۰ سانتی متر

ویژگی های چمن mg pro

طرح کشوری شهید سلیمانی تراکم بالا

طرح کشوری شهید سلیمانی الیاف مونو فیلامنت

طرح کشوری شهید سلیمانی مقاومت در برابر کوبش و لگد مال شدن

طرح کشوری شهید سلیمانی مقاومت گرمایشی و سرمایشی بالا

طرح کشوری شهید سلیمانی ارتفاع الیاف ۵۰میلی متر

طرح کشوری شهید سلیمانی دارای تاییدیه فیفا

طرح کشوری شهید سلیمانی الیاف ایرانی

کاربری های چمن mg pro

طرح کشوری شهید سلیمانی زمین فوتبال

طرح کشوری شهید سلیمانی زمین فوتسال

نمونه کار ها