اطلاعات پروژه

نام محصول که در این پروژه کار شده:

مونوپات ۱۵ میل

چمن mono putt مونوپات سبز 15 میل

ارتفاع: 15

الیاف: انعطاف پذیر

محل پروژه: گناوه

پروژه زمین چمن مصنوعی تنیس بندرگناوه از جمله پروژه‌های شرکت چمنزار در اسنفندماه ۱۴۰۲ است که در استان بوشهر به بهره‌برداری رسید

مساحت اجرای آن ۵۶۰ متر مربع با ابعاد ۳۴.۷۵ در ۱۶ متر است.

اجرای این زمین تنیس روی بستر بتنی انجام شده است و از کفپوش چمن مصنوعی منوپات ۱۵ میل سبز استفاده شده است.

همچنین به منظور اجرای خط کشی آن از نوارهای سفید رنگ به صورت جدا استفاده شد تا نیازی به رنگ‌آمیزی دوره‌ای نداشته باشد

به منظور افزایش بانس توپ نیز در هر مترمربع ۷ کیلوگرم سیلیس استفاده شد تا بازیکنان حس خوبی از انجام بازی روی این چمن داشته باشند.

پروژه زمین چمن مصنوعی تنیس بندرگناوه از جمله پروژه‌های شرکت چمنزار در اسنفندماه ۱۴۰۲ است که در استان بوشهر به بهره‌برداری رسید مساحت اجرای آن ۵۶۰ متر مربع با ابعاد ۳۴.۷۵ در ۱۶ متر است. اجرای این زمین تنیس روی بستر بتنی انجام شده است و از کفپوش چمن مصنوعی منوپات ۱۵ میل سبز استفاده