چمن مصنوعی مدرسه برهان

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

ماهونیا ملانژ ۱۵ میل

ویژگی‌ها

۱- دوام و طول عمر زیاد

۲- لطافت و ظرافت

چمن مصنوعی افرا


ارتفاع چمن: ۱۵ میلی متر

الیاف چمن: مونوفیلامنت

مدرسه برهان ، مروارید سبز غرب تهران

​تقویم به اینجا که میرسد، هوا رو به خنکی رفته،برگ درختان رو به زردی و حرارت اشتیاق بازگشایی مدارس،مدیران را بر آن میدارد تا بهترین شرایط را برای حضور دوباره دانش آموزان شان فراهم کنند.هر کسی که از جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام گذشته باشد حتما توجهش به تابلوی بزرگ مدرسه ای در حاشیه این بزرگراه ( بعد از بزرگراه نیایش) جلب شده.

تولد یک مدرسه صرفا روز ساخت آن مدرسه نبوده؛ یک مدرسه میتواند با آمدن هر دانش آموز جدیدی دوباره متولد شود و امروز “برهان” تولدی دوباره داشت.  اولین بار که با مدیر مدرسه آقای نقوی صحبت کردیم،ایشان از دغدغه شان برای تامین امنیت بیشتر دانش آموزان گفتند. بچه ها را به مرواریدی تشبیه کردند که در دل صدف میروید و صدف که همان مدرسه است باید علاوه بر پرورش این مروارید ها،از آن ها محافظت نیز بکند. پروسه کار مدرسه ۲-۳هفته طول کشید،تا بتوانیم چمنی با جنس الیاف خوب و بافت سفارشی برای این محل مهیا کنیم.حال، چیزی که اینجا میبینیم حاصل چندین فاکتور مهم هست اعم از؛

  • دلسوزی یک مدیر برای دانش آموزان
  • فناوری پیشرفته ی ساخت و تولید چمن مصنوعی 
  • تعهد چمنزار برای ارائه بهترین کیفیت ممکن متناسب با کاربری مورد نظر

 

مدرسه برهان ، مروارید سبز غرب تهران ​تقویم به اینجا که میرسد، هوا رو به خنکی رفته،برگ درختان رو به زردی و حرارت اشتیاق بازگشایی مدارس،مدیران را بر آن میدارد تا بهترین شرایط را برای حضور دوباره دانش آموزان شان فراهم کنند.هر کسی که از جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام گذشته باشد حتما توجهش