چمن مصنوعی مدرسه فرید

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل مونوفیلامنت

ویژگی های مثبت مدل مدل مونوفیلامنت برای این کاربری:

۱-پایداری بالا در برابر کوبش ‏

۲-‏امکان بهره بری دو منظوره ‏

مدرسه فرید


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: تخت با آوند مرکزی

نصب و اجرای چمن مدرسه فربد

یکی از اقدامات مهم مدارس، ایجاد فضایی امن و شاد برای دانش آموزان است تا در کنار آموزش و یادگیری، اوقاتی پر از نشاط را در مدرسه تجربه کنند. در این پروژه دو حیاط جنوبی و شمالی مدرسه فربد مجهز به پوشش چمن های مصنوعی دو منظوره شد، تا دانش آموزان علاوه بر استفاده از زمین فوتبال از فضای سبز مدرسه بهره مند شوند. شرکت چمنزار پس از مشاوره با صاحب پروژه، تصمیم گرفت تا از چمن مصنوعی مایا در مدرسه فربد استفاده کند.

نصب و اجرای چمن مدرسه فربد یکی از اقدامات مهم مدارس، ایجاد فضایی امن و شاد برای دانش آموزان است تا در کنار آموزش و یادگیری، اوقاتی پر از نشاط را در مدرسه تجربه کنند. در این پروژه دو حیاط جنوبی و شمالی مدرسه فربد مجهز به پوشش چمن های مصنوعی دو منظوره شد، تا