چمن مصنوعی دبستان دخترانه آبادان

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل صحرا

ویژگی های مثبت مدل صحرا برای این کاربری:

۱-‏‏ ضربه پذیری بسیار مناسب مدل صحرا

۲- دوام و طول عمر بالای این محصول

چمن مصنوعی صحرا


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

زمین فوتبال دبستان دخترانه آبادان

این یعنی یک تغییر بزرگ در حیاط این مدرسه و دخترکانی که از این پس می‌توانند روی چمن مصنوعی چند منظوره جدید حیاط مدرسه‌شان با ایمنی کامل به ورزش‌هایی چون والیبال، تنیس و بسکتبال مشغول شوند.

زمین فوتبال دبستان دخترانه آبادان این یعنی یک تغییر بزرگ در حیاط این مدرسه و دخترکانی که از این پس می‌توانند روی چمن مصنوعی چند منظوره جدید حیاط مدرسه‌شان با ایمنی کامل به ورزش‌هایی چون والیبال، تنیس و بسکتبال مشغول شوند.