چمن مصنوعی صحرا در حیاط مدرسه سفارت ایتالیا

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل صحرا

ویژگی های مثبت مدل صحرا برای این کاربری:

۱-‏‏ استفاده از الیاف تنکاته هلند

۲- تناسب فوق العاده بین ارتفاع و تراکم الیاف

۳- ضربه‌پذیری بالا


ویژگی های منفی مدل صحرا برای این کاربری:

ندارد

چمن مصنوعی صحرا

چمن صحرا در حیاط مدرسه سفارت ایتالیا

گروه چمنزار در یکی دیگر از پروژه‌های خود موفق به نصب چمن مصنوعی مدرسه ایتالیایی در منطقه فرمانیه تهران گردید. متراژ این پروژه ۲۶۵ متر بود. گروه چمنزار، پیشتر، دو پروژه نصب چمن مصنوعی در حیاط‌ مدارس سفارت ایتالیا انجام داده بود. سپس کارفرما تصمیم گرفت برای حیاط مدرسه دبستان و پیش دبستان خود نیز از چمن مصنوعی استفاده کند. در این پروژه از چمن مصنوعی صحرا استفاده گردید. این چمن، چمن چند منظوره زمین بازی است و قدرت ضربه گیری بالایی دارد. در نتیجه کودکان می‌توانند در حیاط مدرسه به راحتی بازی کنند و از بودن در این محیط لذت ببرند.

چمن صحرا در حیاط مدرسه سفارت ایتالیا گروه چمنزار در یکی دیگر از پروژه‌های خود موفق به نصب چمن مصنوعی مدرسه ایتالیایی در منطقه فرمانیه تهران گردید. متراژ این پروژه ۲۶۵ متر بود. گروه چمنزار، پیشتر، دو پروژه نصب چمن مصنوعی در حیاط‌ مدارس سفارت ایتالیا انجام داده بود. سپس کارفرما تصمیم گرفت برای حیاط