اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل صحرا

ویژگی های مثبت مدل صحرا برای این کاربری:

۱-‏‏ ضربه پذیری بسیار مناسب مدل صحرا

۲- دوام و طول عمر بالای این محصول

چمن مصنوعی صحرا


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

رویایی که توانسته سایه‏‌ی شور و نشاط را برروی حیاط این مجموعه آموزشی گسترده نماید. از ویژگی‌های حیاط این مدرسه پس از اجرای چمن مصنوعی می‌‏توان به دو نکته مهم اشاره کرد. ابتدا ایجاد امنیت دویدن‏‌ها و بازی کردن‏‌های دانش آموزان که دغدغه‏‌ی اول تمامی مدیران مدارس می‌‏باشد. دوم فضای سبزی که حالا به وسعت تمام حیاط مدرسه گسترده شده و دانش آموزان را به وجد می‌‏آورد. چمن مصنوعی صحرا یکی از محصولات ویژه مدارس می‌‏باشد که با ویژگی‌هایی همچون مقاومت بالا، در برابر کوبش و رنگ نزدیک به چمن طبیعی مورد توجه بسیاری از مسئولین آموزشی قرار گرفته است.

رویایی که توانسته سایه‏‌ی شور و نشاط را برروی حیاط این مجموعه آموزشی گسترده نماید. از ویژگی‌های حیاط این مدرسه پس از اجرای چمن مصنوعی می‌‏توان به دو نکته مهم اشاره کرد. ابتدا ایجاد امنیت دویدن‏‌ها و بازی کردن‏‌های دانش آموزان که دغدغه‏‌ی اول تمامی مدیران مدارس می‌‏باشد. دوم فضای سبزی که حالا به وسعت