چمن مصنوعی مدرسه تابان کرج

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل سیلک ۳۵

ویژگی های مثبت مدل سیلک ۳۵ برای این کاربری:

۱- دیتکس (وزن الیاف) بالا ‏

۲-‏ تراکم مناسب و ساختار ‏V‏ شکل الیاف ‏

۳-‏کیفیت بالای الیاف و بکینگ ‏


ویژگی های منفی مدل سیلک ۳۵ برای این کاربری:

۱-‏چمن های دو منظوره گزینه های بهتری برای مدارس خواهند بود.‏

مدرسه تابان کرج


ارتفاع چمن: ۳۵ میلی متر

الیاف چمن: V با آوند مرکزی و MINT

نصب و اجرای پروژه مدرسه تابان کرج

پروژه چمن مصنوعی مدرسه تابان کرج یکی از پروژه های شرکت چمنزار است که توانسته است به خوبی این شعار را که «فضای تفریحاتت را خلق کند» بازنمایی کند. در این مدرسه بخشی از زمین آسفالت بود که دانش آموزان در زنگ های تفریح و یا ورزش در آنجا ورزش می کردند. مدیر این مدرسه تصمیم گرفت تا با استفاده از چمن مصنوعی فضای این مدرسه را متحول سازد و محیطی امن را برای دانش آموزان به وجود بیاورد. در پروژه چمن مصنوعی مدرسه تابان کرج از چمن مصنوعی مدل سیلک ۳۵ استفاده شد.

نصب و اجرای پروژه مدرسه تابان کرج پروژه چمن مصنوعی مدرسه تابان کرج یکی از پروژه های شرکت چمنزار است که توانسته است به خوبی این شعار را که «فضای تفریحاتت را خلق کند» بازنمایی کند. در این مدرسه بخشی از زمین آسفالت بود که دانش آموزان در زنگ های تفریح و یا ورزش در