چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل سپیدار

ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری:

۱-رنگ زیبا

۲- الیاف مقاوم و بادوام در برابر کوبش

پروژه مدرسه سعادت آباد


ارتفاع چمن: ۲۰ میلی متر

الیاف چمن: فیبریلیت

محل پروژه: مدرسه در سعادت آباد

نصب و اجرای پروژه چمن مدرسه سعادت آباد

مسئولین مدرسه همواره تلاش می کنند بهترین شرایط را برای دانش آموزان خود فراهم سازند و همین امر سبب شد مسئولین این مدرسه با نصب و اجرای چمن مصنوعی بهترین شرایط را برای دانش آموزان فراهم سازند. در پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد، از چمن مصنوعی سپیدار استفاده گردید. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید این چمن به خوبی سطح را پوشانده است و بسیار پر توده و زیبا به نظر می رسد.

نصب و اجرای پروژه چمن مدرسه سعادت آباد مسئولین مدرسه همواره تلاش می کنند بهترین شرایط را برای دانش آموزان خود فراهم سازند و همین امر سبب شد مسئولین این مدرسه با نصب و اجرای چمن مصنوعی بهترین شرایط را برای دانش آموزان فراهم سازند. در پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد، از چمن مصنوعی