چمن مصنوعی مدارس

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل صدف

ویژگی های مثبت مدل صدف برای این کاربری:

۱-‏ رنگ بسیار زیبای الیاف ‏

‏۲-‏ رنگ سبز یکدست موجب زیبایی فضا و ترکیب با چوب شده است.‏

مدرسه سفارت آلمان


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده

نصب و اجرای پروژه چمن مدرسه سفارت آلمان

پروژه چمن مصنوعی مدرسه سفارت آلمان، نمونه‌ای از یک کار متفاوت است که استفاده از ترکیب چوب و چمن در ‏کمتر مدرسه ای قابل رؤیت است. به همین دلیل پروژه چمن مصنوعی مدرسه سفارت آلمان به یکی از پروژه های ویژه شرکت چمنزار تبدیل شد.

 

 

نصب و اجرای پروژه چمن مدرسه سفارت آلمان پروژه چمن مصنوعی مدرسه سفارت آلمان، نمونه‌ای از یک کار متفاوت است که استفاده از ترکیب چوب و چمن در ‏کمتر مدرسه ای قابل رؤیت است. به همین دلیل پروژه چمن مصنوعی مدرسه سفارت آلمان به یکی از پروژه های ویژه شرکت چمنزار تبدیل شد.