اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل فیروزه

ویژگی های مثبت مدل فیروزه برای این کاربری:

۱- ‏استفاده از الیاف تیولون هلند

۲-مقاومت مناسب در برابر تردد بالا (نه عالی)


ارتفاع چمن: ۱۱ میلی متر

الیاف چمن: نازک ساده

چمن مصنوعی مدل یاس

اجرای چمن مصنوعی در غرفه محصولات غذایی سحر

تصاویری که ملاحظه می‌کنید مربوط به اجرای چمن مصنوعی مدل فیروزه در غرفه محصولات غذایی سحر در نمایشگاه صنایع غذایی خرداد ماه سال ۹۸ می‌شود که در بخش فضای باز برپا شده بود. همان‌طور که می‌بینید یکی از ویژگی‌های ظاهری این غرفه سادگی آن و استفاده از اِلِمان‌های طبیعی مانند چوب چمن البته از نوع مصنوعی می‌باشد.

اجرای چمن مصنوعی در غرفه محصولات غذایی سحر تصاویری که ملاحظه می‌کنید مربوط به اجرای چمن مصنوعی مدل فیروزه در غرفه محصولات غذایی سحر در نمایشگاه صنایع غذایی خرداد ماه سال ۹۸ می‌شود که در بخش فضای باز برپا شده بود. همان‌طور که می‌بینید یکی از ویژگی‌های ظاهری این غرفه سادگی آن و استفاده از