استاندارد توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

استاندارد توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی کشور به عنوان زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان مرجع تاییده‌های استاندارد اغلب کالاهای ورزشی تولیدی در کشور به شمار می‌رود. کفپوش‌های ورزشی تولیدی شرکت‌های مختلف در این مرکز مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و در صورتی که از استانداردهای لازم برخوردار باشند گواهی استاندارد کیفی محصول برای آن ها صادر می‌شود.

در صورتی که به دنبال آن هستید تا از تاییدیه‌های استاندارد چمن مصنوعی خود اطمینان حاصل کنید می‌توانید به سایت شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی کشور مراجعه کنید.

استاندارد توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور