اطلاعات پروژه

نام محصول که در این پروژه کار شده:

مونوپات 15 میل

چمن mono putt مونوپات قرمز 15 میل

ارتفاع: 15

الیاف: انعطاف پذیر

محل پروژه: تهران

زمین چمن مصنوعی تنیس شخصی به مساحت 625 مترمربع واقع در احمد آباد مستوفی تهران در آذرماه 1402 توسط تیم نصب و اجرای چمنزار به اتمام رسید.

در اجرای این زمین از سه نوع چمن استفاده شده است که چمن اصلی زمین از نوع مونوپات 15 میل به مساحت 270 مترمربع و چمن دور زمین نیز از نوع چمن ماهور با ارتفاع 20 میل و در مساحت 355 مترمربع به کار گرفته شد. همچنین به منظور خط‌کشی سفید آن نیز از چمن MG PRO  با ارتفاع 50 میل به متراژ 5.5 مترمربع استفاده گردید.

اجرای این پروژه روی بستر موزاییک انجام گرفت و به همین منظور خدمات‌زیرسازی نداشت.

زمین چمن مصنوعی تنیس شخصی به مساحت 625 مترمربع واقع در احمد آباد مستوفی تهران در آذرماه 1402 توسط تیم نصب و اجرای چمنزار به اتمام رسید. در اجرای این زمین از سه نوع چمن استفاده شده است که چمن اصلی زمین از نوع مونوپات 15 میل به مساحت 270 مترمربع و چمن دور زمین